Wobben

Wet Openbaarheid Bestuur                                                                                     Indienen van een WOB verzoek: Doe de wobtoets om te zien of de informatie die je wilt bekomen echt gewobt dient te worden. Neem vervolgens het stappenplan door en begin te schrijven! Ook op de website Artikel-140 vind je verschillende tips die je opweg helpen bij het indienen van een wobverzoek.

Woberator, een documentaire van Brenno de Winter: “Wie wil weten hoe beleid werkt, vorm krijgt of een reconstructie wil uitvoeren, heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) nodig. Toegang vragen tot documenten is een traag proces, een juridisch steekspel en vooral straatvechten. De overheid gooit soms echt alles in de strijd om openbaarmaking van documenten maar tegen te houden. Dat verzet richting de burger komt in allerlei vormen voor: niet reageren, traag reageren, documenten achterhouden, met de meest bizarre redeneringen documenten weigeren, dreigen over “gevolgen” en sinds kort publieke informatie verbergen achter dure legesheffingen. Dat is niet terecht, maar wel de realiteit.

In principe is alle informatie van de overheid voor iedereen toegankelijk. In een aantal gevallen zijn documenten online beschikbaar, maar lang niet altijd. De toegang is dan toch te regelen door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Niet alles is dan beschikbaar, maar wel veel. Nederlander of niet, iedereen mag informatie opvragen. Maar zo’n “wob-procedure” betekent veel gedoe voor de aanvrager en ook voor de ambtenaren die eraan moeten voldoen.

Een grote groep aanvragers zijn journalisten, die onderzoek naar iets willen doen.  Veel mensen houden de gegevens voor hun zelf, terwijl ze eigenlijk gewoon publiek zijn. De openheid die de overheid geeft, gaat dan niet verder. Beschikbaar voor één persoon betekent namelijk beschikbaar voor iedereen.  Andere mensen kunnen dezelfde nog een keer stellen en weer zal een ambtenaar het verzoek moeten beoordelen en er iets mee doen. Na bewerking en eigen interpretatie kan publicatie de informatie nóg waardevoller maken. Mensen kunnen op de website reageren op de stukken en zo mogelijk nog nuttige tips of kennis toevoegen. Dat heet met een mooi internet 2.0 woord: gebruikmaken van de Wisdoms of the Crowd. Soms leidt dat tot verrassende nieuwe inzichten.” (BdW)

Gewobte informatie mbt kraken/ontruimen

Informatie over wobben per land

Voorbeeld van een wobverzoek