volkshuisvesting/housing policy

Lees nu In de lift. Een kritisch perspectief op de gentrificatie van de Amsterdamse Indische buurt Anno 2010. Over gentrificatie en achter de schermen: vier verhalen over corporaties en achterstallig onderhoud, maatschappelijk gesubsidieerde speculatie, misbruik van tijdelijke contracten, zwaargewichten binnen de vastgoedmaffia. Van participatie als modewoord naar echte bewonersinvloed.

Download hier a (very)rough guide to Amsterdam housing policy. The contours of Amsterdam housing policy are relatively complex.
The principle characteristics of the Amsterdam housing sector and the contemporary policy dynamics within that sector anno 2008 are illustrated.
The document is divided into three main parts. In the first section we look at the core concepts and policy dynamics surrounding renting and buying, which are the two main “official” forms of housing in Amsterdam. In the second section we look briefly at the “unofficial” Amsterdam housing market (such as sub-renting, temporary rent, squatting, and anti-squatting) and institutional responses to it. Thirdly, we look at the prevalance of (organised) criminal and quasi-criminal practices within the Amsterdam housing market. Finally, we try to summarize and conclude. Most of this article is devoted to the first section
(renting and buying) because the (non-)availability of housing in the official sector has such a strong influence on dynamics within the other two aforementioned areas.

Lees hier Het rijk van de Insulinde. Het rijk van Insulinde wordt een wereldwijk. “Herstructurering en gentrification in de Indische Buurt” (2005)
Introductie; De achtergronden van gentrification; Van twilight area tot wereldwijk; Conclusie; Literatuurlijst .

Woningbouwvereniging SOWETO