Verhalen van buurtbewoners uit Transvaal

Buurtbewoners delen hun ervaring over stadvernieuwing en veranderingen in de buurt.

Verhalen van bewoners uit de Transvaalbuurt: Binnenkort nemen buren, krakers en huurders afscheid van de woongroep Linnaeusstraat 70-72. Op 3O oktober spreken we ons uit tegen de afbraakpolitiek en voor een leuke, diverse en betaalbare buurt met muziek, toespraken, eten en een mobiele tentoonstelling.

Beluister de toespraak van de voorzitter van de Huurdersvereniging Oost tijdens de demo.

Betaalbare woningen worden aan de voorraad sociale huurwoningen onttrokken. Eigenaren wachten tot de buurt volledig is opgeknapt en de huizenprijzen stijgen. Het aanmoedigen van splitsen en verkopen van sociale huurwoningen, tezamen met de ontwikkeling van Oostpoort prikkelt eigenaren om te speculeren. Dat zorgt niet enkel voor leegstand, maar ook voor druk op de huidige bewoners. De onzekerheid van de woonsituatie wordt nogmaals bevestigd door het inzetten van anti-kraak om leegstand te maskeren en de huurwetgeving te omzeilen.

Bij de Linnaeusstraat 70 I,II,III en 72 II is het net zo. In augustus 2009 kraakte de huidige woongroep de panden om de uitverkoop van zulke woningen aan de kaak te stellen en omdat we zelf geen betaalbare woonruimte kunnen vinden. Ruim twee jaar, twee rechtzaken en verschillende verzoeken tot handhaving van het woonbeleid verder worden de panden ontruimd en de huidige bewoners vervangen door anti-kraak. Ook in de Swammerdamstraat wordt mogelijk een monument gesloopt en de eigenaar beloond voor jarenlange speculatieve leegstand en illegale onttrekking van woningen aan de sociale voorraad. In de 3de Oosterparkstraat en de Vrolikstraat worden de straten eveneens met de grove bezem schoongeveegd. Daarmee verliezen we Buurtcentrum ‘t Blijvertje en tal van betrokken buren.