Reclaim de buurt

(English below) De overheid lijkt het niet langer als taak te zien om huurders te beschermen en woningzoekenden een plek te geven. Keer op keer mogen eigenaren regels overtreden zonder dat wordt ingegrepen, terwijl degenen die zich daartegen verzetten worden aangepakt.

Het gaat niet alleen om een dak boven je hoofd en inspraak maar ook om een leuke en diverse buurt. Stap met ons mee in een kleurrijke demonstratie door de buurt waarbij buurtbewoners hun ervaringen delen over de stadsvernieuwing en de buurtverandering.

Betaalbare woningen worden aan de voorraad sociale huurwoningen onttrokken. Eigenaren wachten tot de buurt volledig is opgeknapt en de huizenprijzen stijgen. Het aanmoedigen van splitsen en verkopen van sociale huurwoningen, tezamen met de ontwikkeling van Oostpoort prikkelt eigenaren om te speculeren. Dat zorgt niet enkel voor leegstand, maar ook voor druk op de huidige bewoners. De onzekerheid van de woonsituatie wordt nogmaals bevestigd door het inzetten van anti-kraak om leegstand te maskeren en de huurwetgeving te omzeilen.

Het eeuwenoude voormalige koetshuis aan Swammerdamstraat 12 is op 10 juli 2011 gekraakt uit verzet tegen speculatie, onttrekking van woningen uit de toch al zo krappe Amsterdamse voorraad en de verminking van dit monumentwaardige pand. De krakers hebben met hulp van Erfgoedvereniging Heemschut alles op alles gezet om het pand een monumentale status te laten toekennen, om het van de sloophamer te redden.

Het gebouw is in slechte conditie na jaren van bewuste verwaarlozing. De eigenaar van het koetshuis is alleen geïnteresseerd in de waardevolle bouwgrond. Helaas is dit geen uitzondering. Vele eigenaren handelen op deze manier, zoals in de Oosterparkbuurt. Hier werden in het afgelopen jaar vele huizen gesloopt. Voor nieuwbouw was geen geld.

Vele panden in Oost zullen worden ontruimd, zoals in de Vrolikstraat, 3e Oosterparkstraat en Linneausstraat. Daarmee verliezen we buurtcentrum ‘t Blijvertje, vele sociale woningen en tal van betrokken buren.

Come join us on October 30 at 14.00 for the Reclaim The Neighbourhood event at ‘t Blijvertje, 3de Oosterparkstraat 64! With music, speeches, food and a mobile exhibition we will voice our anger at the demolition of the neighbourhood and the political process around it and at the same time demand a fun, diverse and affordable neighbourhood instead.

Affordable social housing is being removed from the social rent stock. Owners are waiting until the whole neighbourhood is renewed and raise the rental prices. Encouraging the splitting of social rent houses and then selling the individual apartments, together with the development of Oostport encourages speculation of housing. This not only causes apartments to remain vacant but also puts pressure on current residents. The uncertainty of the housing situation is even more confirmed by the use of anti-kraak to mask emptiness and to circumvent the rental legislation.

This is what is happening in Linnaeusstraat 70 I, II, III and 72 II. In august 2009 these houses were squatted to expose their removal from the social housing stock to be sold on the open market and because we are not able to find affordable housing. Over two years, two lawsuits and several requests to maintain housing policy, the houses will be evicted, with the current residents replaced by anti-kraak. On the Swammerdamstraat a monument may be demolished and the owner rewarded for years of speculative emptiness and the illegal removal of housing from the social rental stock. On the 3de Oosterparkstraat and Vrolikstraat the streets will again be swept clean with a coarse broom. Thus we shall lose the neighbourhood centre ‘t Blijvertje, which has provided a platform for neighbours to work together for a better neighbourhood.

More generally, it seems the government is no longer taking on the task of protecting renters and providing housing for those searching for housing. Time and again owners break housing regulations without being taken to account, while at the same time those who resist these
practices pay the price.

It is not only about having a roof over your head and participation, but also about maintaining a dynamic and diverse neighbourhood. Please join us in this colourful demonstration through the neighbourhood where neighbours get to share their views on gentrification and neighbourhood
changes. During the demonstration, we will be accompanied by (samba) bands and a mobile exhibition. Reclaim de buurt!

For more information check

http://linnaeus.squat.net

http://valreep.wordpress.com/

http://sw12.squat.net/