leegstaande woonruimte is goed mis

“In een stad waar woonruimte jarenlang leeg staat is er per definitie iets heel erg mis”
Als er in een stad waar woonruimte zeer schaars is en waar mensen jarenlang op een wachtlijst moeten staan om voor een woning in aanmerking te komen, als in zo’n stad woonruimte jarenlang leeg staat, dan is er per definitie iets heel erg mis.

Als vervolgens krakers dat soort woningen betrekken en ze naast bewoond ook weer levend maken dan juich ik dat als buurtbewoner alleen maar toe. En dan heb ik het nog niet eens over b.v. briefjes in de bus waarin we betrokken worden bij de gang van zaken en de plannen voor de toekomst.

lk ben als huurder bekend met huiseigenaren die wel subsidie opstrijken om het vooraanzicht van hun panden op te knappen, maar als het om regulier of zelfs noodzakelijk onderhoud gaat niet thuis geven. Als panden van dat soort eigenaren door krakers opgeknapt worden, weer leefbaar gemaakt worden, dan is het minste wat een eigenaar kan doen ingaan op voorstellen van de krakers om van een illegale tot een legale vorm van bewoning te komen.

Dat ze het streven van de deelgemeente om buren meer met elkaar in contact te laten komen in de praktijk brengen is een detail, maar wel een voor de buurt zeer aangenaam detail.