Juridisch Advies

Strafrecht: Willem Jebbink                                                                                                            M: +316 55 79 18 37
E-mail: jebbink@jsadvocaten.nl                                                                                            Jebbink Soeteman advocaten
Singel 362
1016 AH Amsterdam
Tel:  +31 20 53 53 390
Fax: +31 20 53 53 391
E-mail: info@jsadvocaten.nl                                                             www.JebbinkSoeteman.nl

Zaken waarin het verdragsrechtelijk beschermde huisrecht onderwerp van geschil is: Rahul Uppal                                                                                        uppal@akwp.nl                                                                                                        Advocatenkantoor Westerpark                                                                                          Rombout Hogerbeetsstraat 25
1052VN Amsterdam                                                                                                                              T 020-77 89 000
F 020-77 89 001
M 06-14 800 800
E info@akwp.nl                                                                                                                               www.akwp.nl

Marcel Schuckinck Kool . Zijn specialisaties zijn huur-, sociale zekerheids-, arbeids- en strafrecht. Daarnaast zet hij zich in voor de rechten van ideële organisaties, demonstratierecht en de rechten van krakers.                                      Advocatenkantoor Voor Recht                                                                                                   Hoge Zand 21, 2512 EK te Den Haag                                                                            www.voor-recht.nl                                                                                                         marcel@voor-recht.nl

Gefinancierde rechtsbijstand Indien uw inkomen en vermogen voldoet aan de voorwaarden van de Wet op de Rechtsbijstand, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat u de advocaat voor zijn/haar werkzaamheden geen uurtarief maar een eigen bijdrage verschuldigd bent. Advocatenkantoor Westerpark staat cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand uiteraard bij. Om te zien of u in aanmerking komt voor deze vorm van rechtsbijstand kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Overige Kosten
Naast de hier genoemde kosten kunnen nog andere kosten in rekening gebracht worden, waaronder de volgende kosten. Bij het starten van een gerechtelijke procedure kunnen door het gerecht kosten in rekening gebracht worden, het zgn. griffierecht, om de zaak in behandeling te nemen. Ook kunnen kosten gemaakt worden voor het opvragen van voor de behandeling van de zaak noodzakelijke gegevens, bijvoorbeeld medische informatie of uittreksels (GBA, Kamer van Koophandel).

Als u de procedure wint kunt u in bepaalde gevallen een deel van de door u betaalde kosten vergoed krijgen. Als u de procedures verliest kunt in in bepaalde procedure veroordeeld worden tot betaling van (een deel van) de kosten van de wederpartij. Deze kosten vallen niet onder de gefinancierde rechtsbijstand.

Vreemdelingenrecht: advocaten van het Bohler advocatenkantoor:

Edward van kempen
EvanKempen@bohler.eu

Corien Ullersma
CUllersma@bohler.eu

Tamara Buruma
TBuruma@bohler.eu

Keizersgracht 560-562
1017 EM Amsterdam
T   +31 20 344 62 00
F   +31 20 344 62 01
E   info@bohler.eu
W  www.bohler.eu