Inspreken bij het Stadsdeel

Voor de meest recente samenstelling van de Stadsdeelraad of het vergaderrooster van de Deelraad of Commissie Wonen klik hier.

Data Commissie Wonen 2012: 21 mei, 18 juni, 3 september, 1 oktober, 29 oktober, 3 december. Als je wil inspreken tijdens de commissie wonen, meld je dan 24 uur van te voren aan bij de griffie. Je krijgt  maximaal 2 minuten spreektijd. (Time je inspreektekst op voorhand) Na het inspreken kunnen commissie- of raadsleden nog informatieve vragen aan de inspreker stellen.

E-mail: griffie@oost.amsterdam.nl
Telefoon: (020) 253 5023

Wil je inspreken bij een raadsvergadering, dan kan dit  uitsluitend als het onderwerp op de raadsagenda staat.  Je inspreektekst bedraagt maximaal 1 minuut. Voor het schrijven van een raadsadres kijk naar de tips.

Voorbeeld van een inspreektekst