Inspreken bij de Centrale stad

Wil je inspreken bij de Centrale stad, bedenk dan welke Raadscommissie het meest geschikt is voor je onderwerp. Betreft het bijvoorbeeld een (dreigende) ontruiming, dan  wordt dat behandeld in de Raadscommissie Algemene Zaken. De gemeenteraad vergadert één keer in de drie weken op woensdag. Daarnaast is er ook de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat. Meld je aan 24 u van te voren. Je inspreektekst mag niet langer dan 3 minuten duren.

Indien je ontruimd wordt voor leegstand, kan je in je inspreektekst verwijzen naar de motie van Doorninck en van Velzen in zake niet ontruimen voor leegstand en leegstandsverordening.