Hoe schrijf ik een Raadsadres?

Bewoners kunnen een brief naar de deelraad sturen: een raadsadres. Deze brief bevat een duidelijke vraag of voorstel aan de raad. Een raadsadres is geen klachtenformulier, folder, brochure of uitnodiging voor een bijeenkomst. Binnen acht weken wordt het raadsadres beantwoord. U kunt uw raadsadres sturen naar de griffie via griffie@oost.amsterdam.nl.

Voor het vergaderrooster van de deelraad kijk hier.  Je kan de agenda en vergaderstukken consulteren of de verslagen achteraf beluisteren.

Voorbeeld van een raadsadres

Probeer teksten voor raadsadressen of inspreken ruim op tijd af te maken en voor te leggen aan anderen, zowel mensen die helemaal op je hand zijn en de zaak goed kennen als mensen waarvoor dat niet geldt (raadsleden vallen over het algemeen in die laatste categorie).

Vergeet niet op de brief het woord ‘Raadsadres’ te vermelden. Het kan je heel wat bureaucratische rompslomp besparen.