Spoedontruimingen in Amsterdam Oost

Door een pand te kraken, vestigen de nieuwe bewoners hun huisvrede. Na
de kraak wordt meestal de politie ingelicht, met hen gepraat en de situatie omtrent het pand uitgelegd en eventueel met foto’s of video’s bewezen dat het huis van binnen leeg was. Omdat zodra een pand gekraakt is, de nieuwe bewoners ‘huisvrede’ genieten, moet de politie volgens de landelijke beleidslijn een eventuele ontruiming aankondigen. Bovendien moeten de krakers in de gelegenheid gesteld worden hier een rechtzaak tegen aan te spannen en moet de uitspraak worden afgewacht voor er ontruimd mag worden.

In korte tijd werd er in Amsterdam Oost tot drie maal toe overgegaan tot een spoedontruiming. Lees hieronder de specifieke casussen. Opvallend is ook dat bij Swammerdamstraat 12 en Zeeburgerdijk 265  de spoed ontruiming pas enkele dagen na de kraak plaats vond. Dat de politie bij de kraak in de Simon Stevinsstraat meteen ontruimt laat zien dat deze overhaastheid behalve onwettelijk ook escalerend werkt.

Swammerdamstraat 12

Voor de derde maal wordt Swammerdamstraat 12 gekraakt op zondag 15 april 2012. De politie dreigt onmiddellijk te ontruimen. Na tussenkomst van de advocaat van de krakers, Rahul Uppal, stelt hoofdofficier van Jusitie Otto van de Bijl dat het pand niet ontruimd mag worden.
Woensdag 18 april wordt het pand ontruimd zonder aankondiging of mogelijkheid tot aanspannen van een Kort Geding tegen de Staat. Als reden wordt opgegeven dat de aanvraag tot rijksmonument volgens de wethouder waarschijnlijk zal worden afgewezen. Er is echter nog geen officiële afwijzing en Bureau Monumenten en Archeologie heeft een positief adviesgegeven. Achtergrond:                                                                                                                Eigenaar is LFB-Vastgoed, bekend van speculatie. LFB duikt op veel plekken in
de stad op waar er geld te verdienen is met bijvoorbeeld uitponden,
ABC-constructies en splitsen
. Bij dit pand zien we alweer een reeks transacties
waardoor de ‘waarde’ van het pand enorm omhoog gaat. Hier doen LFB en Diacra Holdings (asbestschandaal/Erik van Toorenburg) samen zaken.

Het pand is van binnen uitgesloopt na de ontruiming op 1 november 2011. Sinds
eind november zijn er geen sloop- of bouwactiviteiten verricht, noch is het
pand sindsdien op enige andere wijze gebruikt/ bewoond. Bovendien ligt er een
positief advies tot aanwijzing tot gemeentelijk monument, waar nog niet over
besloten is.

Zeeburgerdijk 265

Zeeburgerdijk 265 wordt voor de tweede maal gekraakt op zondag 6 mei 2012. Het pand is van eigenaresse Stichting De Alliantie. Op donderdag 10 mei 2012 wordt overgegaan tot spoedontruiming. Hierbij vielen twee arrestaties.      Meteen na de kraak heeft de advocaat van de krakers, Rahul Uppal,  zich bekendgemaakt.  Er was communicatie tussen het OM en eigenaresse De Alliantie. De advocaat van  de krakers en de krakers zelf gingen ervan uit dat er een kans zou zijn om desnoods een kort geding (ter voorkomen van ontruiming) aan te spannen en de communicatie vanuit hun kant is hierop gebaseerd. Er waren plannen om in gesprek te treden met De Alliantie. Plotseling en zonder waarschuwing werd het pand ontruimd. Het is momenteel onduidelijk wat de beweerde juridische onderbouwing is van deze ontruiming.

Bij de verkoop van het pand in december 2008 door Converse Development Corp. aan woningbouwcorporatie Stichting De Alliantie, is de waarde plots met een half miljoen gestegen. Dit, terwijl er aan het pand niets veranderd is en de woningmarkt zich in een neerwaartse spiraal bevindt en bevond. De Alliantie heeft het pand ondanks de onrealistisch hoge prijs aangeschaft om het vervolgens leeg te laten staan.                      De nieuwe bewoners besloten het heft in eigen handen te nemen. Zij hoopten naast hun eigen woonruimte ook te voorzien in de sociale behoeften van de buurt, waar corporatie en gemeente niet in voorzien. Het pand was reeds vijf jaar geleden gekraakt door jonge woningzoekenden die het vrijwillig verlieten om plaats te maken voor het jongerenwerk van Stichting Impuls. Het doek viel na een jaar. Zeeburgerdijk 265 werd sinds januari 2012 niet meer gebruikt en voor die tijd was gebruik incidenteel. De krakers waren in contact getreden met de buurt over een sociale invulling van het pand.

Simon Stevinsstraat 25hs

De begane grond in de Simon Stevinsstraat 25 werd op zondag 13 mei 2012 gekraakt en meteen weer ontruimd.

Het pand van eigenaresse Ymere stond al 2 jaar leeg en was dichtgetimmerd. Niet bewoond of in gebruik dus. De krakers waren in bezit van bewijs dat er pas ergens laat in 2013 iets stond te gebeuren (aan de politie ter plekke getoond). De krakers hebben de politie ook verteld dat ze meteen een Kort Geding gingen starten om een spoedontruiming te voorkomen. De advocaat van de krakers heeft zich telefonisch beschikbaar gesteld aan de politie (waar geen gebruik van is gemaakt).

Dit bleek allemaal tevergeefs, de politie brak ineens contact af met de woordvoerder van de krakers en besloot om meteen te ontruimen door heel veel geweld toe te passen.

De politie geeft ongeloofwaardige redenen hiervoor, zegt dat het pand nog niet
gekraakt was (heterdaad). Dit is absurd, het pand was in alle rust gekraakt
voordat de politie besloot om hardhandig te ontruimen. Er zijn beelden waarop
te zien is dat de krakers al huisvrede hadden gesticht (huisraad naar binnen
etc) voordat de politie ter plekke was en dat het pand geenszins in gebruik was
voordat het gekraakt was. De krakers die binnen het pand waren ten tijde van de
ontruiming zijn gevlucht nadat het geweld van de politie duidelijk werd.

Er is geen juridische basis voor deze ontruiming. De politie houdt vol dat het
niet gekraakt was, juist om de ontbrekende juridische onderbouwing te omzeilen.

Comments are closed.