Monthly Archives: May 2012

Spoedontruimingen in Amsterdam Oost

Door een pand te kraken, vestigen de nieuwe bewoners hun huisvrede. Na
de kraak wordt meestal de politie ingelicht, met hen gepraat en de situatie omtrent het pand uitgelegd en eventueel met foto’s of video’s bewezen dat het huis van binnen leeg was. Omdat zodra een pand gekraakt is, de nieuwe bewoners ‘huisvrede’ genieten, moet de politie volgens de landelijke beleidslijn een eventuele ontruiming aankondigen. Bovendien moeten de krakers in de gelegenheid gesteld worden hier een rechtzaak tegen aan te spannen en moet de uitspraak worden afgewacht voor er ontruimd mag worden.

In korte tijd werd er in Amsterdam Oost tot drie maal toe overgegaan tot een spoedontruiming. Lees hieronder de specifieke casussen. Opvallend is ook dat bij Swammerdamstraat 12 en Zeeburgerdijk 265  de spoed ontruiming pas enkele dagen na de kraak plaats vond. Dat de politie bij de kraak in de Simon Stevinsstraat meteen ontruimt laat zien dat deze overhaastheid behalve onwettelijk ook escalerend werkt. Continue reading

Herkraak Simon Stevinstraat

Op vrijdagavond 18 mei 2012 hebben ruim 100 gemotiveerde krakers en sympathisanten de beganegrond woning aan de Simon Stevinsstraat 25-hs te Amsterdam wederom in gebruik genomen. Afgelopen zondag werd de beganegrond woning met buiten proportioneel geweld door de politie onrechtmatig ontruimd. Het complex in eigendom van woningbouwvereniging Ymere gaat gerenoveerd worden.  Tot zo lang zou deze woning leeg blijven staan. Continue reading

Wat niet mag, kan nog steeds

Weiger de controleur, zet een ander slot op je deur!

De Bond Precaire Woonvormen, de specialist op het gebied van tijdelijke huisvesting, starte op zaterdag 21 april de campagne ‘Weiger de controleur zet een ander slot op je deur’. Door heel Nederland zullen bewoners van verschillende antikraakbureaus hun voordeurslot vervangen door een eigen slot. Daarmee reclaimen ze hun recht op privacy en huisvrede dat geschonden wordt door het antikraakbureau.

De eerste kraak

Deze korte film gaat over de eerste kraak in Nederland, die plaatsvond op 28 februari 1969 aan de Wijttenbachstraat in Amsterdam. Aan de hand van herinneringen van kunstenaar Tjebbe van Tijen en fotograaf Pieter Boersma, beide nauw betrokken bij het opzetten en uitvoeren van de kraak, wordt duidelijk waarom juist deze kraakactie gezien kan worden als de eerste in zijn soort. Waarin waren deze krakers vernieuwend en wat is hun invloed geweest?
Door Bram Mengelers, Marleen Vincenten, Julie Blussé

Bron: http://www.biografievanamsterdam.nl/Data/Dossier0000000092